Kakku pitää leipoa ennen kuin sen voi syödä

Julkaistu:

Kokoomuksen vaalikiertue rantautui kotikaupunkiimme 2.6.2021. Riihimäen kokoomus järjesti keskustelutilaisuuden teemalla ”Rixun elinvoiman kehittäminen tulevalla valtuustokaudella”. Mielenkiintoisia näkökulmia antoivat meille mm. Kuntaliiton toimitusjohtaja, paikalliset yrityselämän edustajat sekä uusi kaupunginjohtajamme.

Uusi riihimäkeläinen kj Jere Penttilä sekä hyvin Riihimäkeä tunteva Kuntaliiton tj Minna Karhunen näkivät molemmat Riihimäen potentiaalisena menestyskuntana. Sijainti on erinomainen ja kaupunkirakenne tiivis. Yrityksiä ja työpaikkoja on saatu alueelle ja sitä voidaan tehostaa. Nyt tarvitaan eteenpäin katsovaa vahvaa luottamushenkilökaartia, joka kehittää kuntaa pitkäjänteisesti ja yhteistuumin ilman omia irtiottoja. Riihimäki tunnetaan jo nyt rautatie- ja museokuntana ja tämä antaa hyvän pohjan kehittää jatkossa Riihimäkeä tapahtumakuntana.

Kokoomuksen vpj Elina Valtonen (aik. Lepomäki) painotti puheenvuorossaan sitä, että meillä on lainsäädäntöön perustuva hyvinvointilupaus ja jotta se voidaan täyttää, tulee hyvinvointivaltion ja kuntien rahoituksen olla kunnossa. Riihimäellä kuten muissakin kunnissa tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus on turvattava myös tulevaisuudessa, kun työssäkäyvien määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee väestön ikääntyessä nopeasti. Kukaan ei halua heikentää palveluja ja siksi palveluiden rahoittamiseksi tarvittavaa tulopohjaa on laajennettava. Kestävä tapa laajentaa tulopohjaa on tukea uusien työpaikkojen syntymistä ja lisätä sitä kautta verotuloja. Keskeistä on huolehtia myös jatkossa siitä, että Riihimäellä asuvien on helppo käydä työssä lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla.

Kuntaliiton Minna Karhusen vastaus lapsien määrän vähenemiseen ja sen aiheuttamaan paineeseen koulujen osalta oli, että kussakin kunnassa on arvioitava tilanne omista lähtökohdista ja katsottava mihin rahat riittävät. Sen jälkeen tulee miettiä yhdessä, miten käytettävissä oleva talousarvion mukainen hyväksytty määräraha käytetään parhaiten.  Tärkeää on, että koulun koko mahdollistaa pätevän henkilökunnan saamisen ja että perheiden valinnanmahdollisuudet erilaisten painotusten osalta ovat mahdollisia.

Tilaisuudessa puhuneet paikalliset yrittäjät painottivat, että elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden osalta uuden valtuuston on pystyttävä aikaisempaa parempaan päätösten vaikutusarviointiin ja ripeisiin yrityspalveluihin. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on erityisen tärkeää, että päätökset perustuvat tietoon ja läpinäkyviin perusteisiin ja että yritykset tietävät jo varhaisessa vaiheessa mitä virkamiesvalmistelussa on meneillään. Yritysten ja kaupungin vuorovaikutusta tulee edelleen lisätä ja kunnan tulee huolehtia siitä, että erilaiset yritysten tarvitsemat päätökset ja luvat saadaan joustavasti ja nopeasti.

Tilaisuuden tallenne on nähtävissä Kokoomuksen facebook -sivuilla.

Lisää julkaisuja

2.7.2021

Lisääntyykö demokratia aluevaaleissa?

Eduskunnan hyväksymä sote-paketti tuo tullessaan mittavan hallinnon muutoksen reilun vuoden kuluttua (1.1.2023 lähtien). Valmistelua on leimannut kiire jopa siinä määrin,

7.6.2021

Kanta-Häme muusta maasta jäljessä aivosairauksien ennaltaehkäisyssä

Aivosairaudet ovat iso piilossa muhiva pommi, joista Riihimäen vaalikeskusteluissa ei ole juurikaan keskusteltu. Siksi avaan keskustelun aiheesta. Jos aivosairauksien yhteiskunnalle

4.6.2021

Ikääntyneiden palvelut kuntoon

Riihimäen voimassa oleva vanhuspalvelusuunnitelma on tehty vuosille 2019 – 2023. Riippumatta siitä tuleeko soten hallintouudistus toteutumaan vai ei, on meidän