Ikääntyneiden palvelut kuntoon

Julkaistu:

Riihimäen voimassa oleva vanhuspalvelusuunnitelma on tehty vuosille 2019 – 2023. Riippumatta siitä tuleeko soten hallintouudistus toteutumaan vai ei, on meidän riihimäkeläisten mietittävä tahtotilaamme vanhuspalveluiden kehittämisessä. Ikääntyneiden palvelut ovat lähipalveluita ja mielestäni parhaat ratkaisut löydetään lähellä asiakkaita. Jos järjestämisvastuu ja siihen liittyvä päätöksenteko siirtyy kunnasta pois, on entistäkin tärkeämpää, että palveluita kehitetään heti valtuustokauden alusta lähtien riihimäkeläisten tarpeita vastaten.

Tällä hetkellä olemme isossa kuvassa lähellä valtakunnallisia tavoitteita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan kattavuuden osalta. Omaishoidossa olemme jonkin verran jäljessä.  Palveluiden odotusajat ovat sosiaali- ja terveyslautakunnassa saatujen selvitysten mukaan kotihoidon osalta muutamien päivien luokkaa ja tehostetun asumispalvelun osalta palvelutarpeen arviointi mukaan lukien kolmen kuukauden luokkaa.

Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät mielestäni kotona pärjäämistä tukeviin palveluihin (ateriapalvelu, siivous, asiointi jne.), ns. välimuotoisen asumisen kehittämiseen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen jonojen ja odotusaikojen pienentämiseen. Tärkeää on selvittää vastaavatko 2019 tehdyt ennusteet tämän hetken tilannetta.  

Jokainen meistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotiin annettava tuki ennaltaehkäisee tehokkaasti raskaampien palveluiden tarvetta. Tukipalveluiden osalta yksityiset tuottajat ovat laadukas ja kustannustehokas kunnan omien kotipalveluiden täydentäjä. Esimerkiksi palvelusetelit ovat joustava väline sekä kunnan että asiakkaan kannalta. Kunta on kuitenkin vastuussa siitä, että palvelusetelille asetetaan sellaiset reunaehdot, että se on aito vaihtoehto asiakkaille. Joissakin tilanteissa kotitalousvähennys voi tarjota asiakkaalle kustannustehokkaan ratkaisun valita palveluntuottajansa. Useat ikääntyneitä edustavat tahot ovat vaatineet ns. superkotitalousvähennyksen toteuttamista. Toivottavasti maan hallitus taipuu tähän syksyn budjettiriihessä ja monet kotona-asuvat saisivat helpotusta arkeensa, ja  pieniin yrityksiin luotaisiin työpaikkoja. 

Ympärivuorokautisen hoivan palveluseteliä käytetään Riihimäellä vain vähän. Tämä johtuu siitä, että kunta on asettanut palvelusetelin arvon useita kymmeniä prosentteja alhaisemmaksi kuin mitä kaupungin oman tuotannon kustannukset tai ostopalveluiden keskihinta on. Liian suuri asiakkaan lisärahoitusosuus vie palvelusetelin tarvitsijoiden ulottumattomiin. Asiakasmaksulaki tulee muuttumaan 1.7.2021 lähtien ja lainsäädäntö määrittelee mm. asiakkaan käyttövaran (164 euroa) ja huomioon otettavien tulojen osuuden (85 % tehostetussa hoivassa). Uuden valtuustokauden ensimmäisiä asioita onkin ajantasaistaa palvelusetelijärjestelmämme kautta linjan eri palveluissa.

Mielestäni kunnan järjestämisvastuulla oleviin palveluihin oikeutettuja asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti palvelun tuotantotavasta riippumatta. Tätä edellyttää myös palvelusetelilain 7 §, joka säätää, että kunnan on määrättävä palvelusetelin arvo kohtuulliseksi suhteessa kunnan oman tuotannon kustannuksiin tai ostopalvelun keskihintaan. Kunnan oman tuotannon hinta on yleisesti tällä hetkellä luokkaa 160 – 170 euroa / vrk. Ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin osalta sovelletaan Riihimäellä korkeintaan 101 euron enimmäismäärää. Tätä ei voida pitää lainmukaisena eikä asiakkaiden näkökulmasta hyväksyttävänä. Palveluseteli on kunnan näkökulmasta erittäin kustannustehokas vaihtoehto ja joka tapauksessa aina edullisempi kuin kunnan oma tuotanto.

Vanhuspalveluihin liittyy myös piilossa olevia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi eläkeläisköyhyyteen sekä päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvät haasteet. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on vähentynyt, mutta edelleenkin osa vanhuksista joutuu sinnittelemään pelkästään sen varassa. Tilastot kertovat myös ikääntyneiden päihderiippuvuuden lisääntymisestä. Kanta-Hämeen tilanne muistisairauksien ennaltaehkäisyssä on heikkoa verrattuna muihin alueisiin. Näihin ongelmiin tarttuminen sekä suunnitelmallinen useamman vuoden ohjelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi ovat työlistan kärjessä uudella kaudella.

Riihimäen arvoja ovat reiluus, rohkeus ja ripeys. Näiden mukaisesti ikääntyneiden palveluita tulee kehittää julkisia ja yksityisiä tuottajia tasavertaisesti kohdellen, ennakkoluulottomasti ja keskinäisenluottamuksen hengessä.

Lisää julkaisuja

2.7.2021

Lisääntyykö demokratia aluevaaleissa?

Eduskunnan hyväksymä sote-paketti tuo tullessaan mittavan hallinnon muutoksen reilun vuoden kuluttua (1.1.2023 lähtien). Valmistelua on leimannut kiire jopa siinä määrin,

7.6.2021

Kanta-Häme muusta maasta jäljessä aivosairauksien ennaltaehkäisyssä

Aivosairaudet ovat iso piilossa muhiva pommi, joista Riihimäen vaalikeskusteluissa ei ole juurikaan keskusteltu. Siksi avaan keskustelun aiheesta. Jos aivosairauksien yhteiskunnalle

3.6.2021

Kakku pitää leipoa ennen kuin sen voi syödä

Kokoomuksen vaalikiertue rantautui kotikaupunkiimme 2.6.2021. Riihimäen kokoomus järjesti keskustelutilaisuuden teemalla ”Rixun elinvoiman kehittäminen tulevalla valtuustokaudella”. Mielenkiintoisia näkökulmia antoivat meille mm.